8 χρόνια χωρίς τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο

Σήμερα συμπληρώθηκαν 8 ἔτη ἀπὸ τὴν εἰς Κύριον ἐκδημία τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Κυροῦ Χρυσοστόμου.

 

arxiep.Xrysoostomos

Σὲ ὅσους τὸν γνώρισαν ἀπὸ κοντὰ καὶ ὅσους συνεργάστηκαν μαζί του, ἡ φυσική του ἀπουσία ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι αἰσθητή, ἀλλὰ ταυτοχρόνως ἡ αἴσθηση τῆς νοερής του συμπαραστάσεως στο ἔργο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι δύναμη παρηγοριᾶς.