Εσφιγμενιτικά

Ἐπέμβαση τῆς ΕΛ.ΑΣ στὸ κονάκι τῆς Ι.Μ. Εσφιγμένου

ΑΘΗΝΑΙ, 18 / 31 - 10 - 2014


ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Δήλωση Ἐκπροσώπου Τύπου γιὰ τὴν ἐπέμβαση τῆς ΕΛ.ΑΣ στὸ κονάκι τῆς Ι.Μ. Εσφιγμένου στὴ Θεσσαλονίκη

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος Β΄ ὡς Ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος. Προέβη στὴν ἀκόλουθη δήλωση:

Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν περὶ Ἱερᾶς Μονῆς Ἐφιγμένου.

ἘΝ συνεχεία ἀναδημοσιεύομεν τὴν ἀνοικτὴν ἐπιστολὴν τὴν ὁποίαν ἀπηύθηναν εἰς τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀντώνιον Σαμαρὰν 30 σωματεῖα περὶ τῆς ὑποθεσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου.

«Πάντα ὅσα ἄν θέλητε ἴνα ποιῶσιν ὑμίν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καί ἠμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς»

(Ματθ. Ζ΄, 12)

        Τό Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως προσφεύγει εἰς τό Εὐρωπαϊκόν Δικαστήριον Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά τοῦ Τουρκικοῦ κράτους[1]. Καί βεβαίως ἔχει κάθε δικαίωμα νά τό πράξη ἐν προκειμένω. Διότι ἡ Τουρκία ἀρνεῖται νά ἀναγνωρίσει τήν νομικήν προσωπικότητα τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, παρακρατεῖ ἰδιοκτησιακά στοιχεῖα τῆς Ἑλληνοορθοδόξου μειονότητος τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐνῶ ἀναγνωρίζει ὡς Πατριαρχεῖον τό λεγόμενον «Τουρκορθόδοξον Πατριαρχεῖον»[2] (τῶν ἀπογόνων του πάπα- Εὐθύμ).

Ὁ ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Πίστεως Ἀγών τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων

ὑπό Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

 

(Ἑσπερίς τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ὑπὲρ τῆς παραδοσιακῆς Ἱ.Μ. Ἐσφιγμένου,

Πειραιεύς, Σάββατον 11-1-2014, ν. ἡμ.)

(Μετά τήν ἐνσωμάτωσιν σχολίων τινων)

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικε, Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι Ἀρχιερεῖς, Ἅγιε Καθηγούμενε τῆς Γνησίας Ἱ.Μ. Ἐσφιγμένου κ. Μεθόδιε, Σεβαστοί Πατέρες, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, Χριστός ἐτέχθη!

«Ἀνεξαρτήτως ὁποιουδήποτε νομικοῦ ἰσχυρισμοῦ!»

 

        Χθές στὴν Πρεμετή τῆς Βορείου Ἠπείρου, δικαστικοί ἐπιμελητές, μὲ ἐργάτες καί κάλυψη ἀπό ἄνδρες τῶν σωμάτων ἀσφαλείας, προέβησαν σέ ἐφαρμογή δικαστικῶν ἀποφάσεωn γιὰ κατάσχεση στην Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. Ἀπομάκρυναν τοὺς πιστούς, βιαιοπράγησαν κατὰ τῶν ἱερέων καί φόρτωσαν σὲ φορτηγό σωρηδόν, εἰκόνες, προσκυνητάρια, καντήλια, ἑξαπτέρυγα, παγκάρι, καρέκλες, καὶ ὅ,τι μποροῦσε νὰ μεταφερθεῖ. Μέχρι καὶ τὴν καμπάνα πῆραν, ἀφοῦ ἔριξαν κάτω τό πρόχειρο κωδωνοστάσιο. Οἱ σχετικές φωτογραφίες καὶ τὰ βίντεο ἔχουν κατακλύσει τὸ ἑλληνικό διαδίκτυο.