Ἀρχιερείς

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Synod

 

 1. † ὁ Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
 2. † ὁ Μητροπολίτης Λαρίσης & Πλαταµῶνος κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 3. † ὁ Μητροπολίτης Εὐρίπου & Εὐβοίας κ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
 4. † ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς & Σαλαµῖνος κ. ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ
 5. † ὁ Μητροπολίτης Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 6. † ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 7. † ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. ΦΩΤΙΟΣ
 8. † ὁ Μητροπολίτης Τορόντο κ. ΜΩΫΣΗΣ
 9. † ὁ Μητροπολίτης Ἀµερικῆς κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 10. † ὁ Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
 11. † ὁ Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
 12. † ὁ Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
 13. † ὁ Ἐπίσκοπος Λούνης κ. ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ
 14. † ὁ Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. ΚΛΗΜΗΣ
 15. † ὁ Ἐπίσκοπος Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ
 16. † ὁ Ἐπίσκοπος Βρεσθένης κ. ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
 17. † ὁ Ἐπίσκοπος Θεουπόλεως κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
 18. † ὁ Μητροπολίτης Ἀττικῆς & ∆ιαυλείας κ. ΑΚΑΚΙΟΣ
 19. † ὁ Μητροπολίτης πρώην Ἀµερικῆς κ. ΠΑΥΛΟΣ
 20. † ὁ Μητροπολίτης πρώην Ἔτνα κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 21. † ὁ Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 22. † ὁ Ἐπίσκοπος πρώην Πόρτλαντ κ. ΣΕΡΓΙΟΣ
 23. † ὁ Ἐπίσκοπος Μακαριουπόλεως κ. ΙΩΑΝΝΗΣ